Diversity consulting

Trenger virksomheten din inspirasjon til en bedre tankegang innen mangfold?

”Et team som er flerkulturelt sammensatt fungerer generelt bedre, med mindre det foreligger en leder som har erfaring med å jobbe i et flerkulturelt team med tanke på bedre forståelse og evne til å dra nytte av alles styrker for å drive gruppen fremover.” – Carl Lundberg, Logisitics Manager J Lindeberg

På MultiMind er vi spesialister innen emnet mangfold og kan derfor tilby deres virksomhet workshops og foredrag innenfor diversity management. Vi kartlegger, analyserer og forbereder deres organisasjon til hvordan dere kan forbedre og effektivere organisasjonen deres gjennom et mangfoldperspektiv. Det kan være alt fra hvordan man bygger virksomheten opp fra et mangfold synspunkt, til hvordan man skal tenke rundt nye rekrutteringer eller virksomhetens interne kultur.

Ta kontakt med Shaun Ogden hvis du vil vite mer om vårt tilbud innen Diversity Consulting.

Les mer om vårt kompetanseområde og rekrutteringsprosess
Dette sier våre kunder om mangfold:
”Vi arbeider mot hele det nordiske markedet og ser det som en klar for fordel og da også ha et team som motsvarer vår kundegruppe. Det innebærer interne fordeler ettersom at det skaper dynamikk i diskusjoner og avhengig av sitasjon kan vi definitivt lære av hverandre når det gjeler best practice. På et personlig nivå blir spørsmålet om det er mer relevant å være selvbevisst og vurdere om sin egen ledelse gir den tilsiktede effekt, eller om det finnes en annen måte som er mer effektiv for akkurat denne gruppen.”
-Anna Kapteijn, HR Business Partner, Whirlpool Nordic.

”En av fordelene med å lede et flerkulturelt team er at du får en annen forståelse og blir mer åpen. En innsikt om at alle har ulike behov og vilkår. For eksempel, 17 mai er veldig viktig for en nordmann. Som svensk er 6 juni ingen merkverdig dag. Ulike saker kan være viktige for ulike mennesker med ulike kulturer.”
-Carl Lundberg, Logistic Manager J. Lindeberg

” Vi lever i dag i et flerkulturelt samfunn hvor vi med hjelp av teknologi kan på ulike sett ta en del av hvordan mennesker tenker og mener. Det samme gjelder når vi samarbeider med kunder og leverandører utenfor våre tradisjonelle grenser. Det å få muligheten til å lede et flerkulturelt team gir en forståelse på hvordan andre kulturer tenker og vurderer, for så å kunne anvende denne kunnskapen til å knytte sterkere relasjoner og bånd, både internt og eksternt.”
-David Lu, Service Desk Manager, Eniro.

”Det man får ut av å lede flerkulturelle grupper er at man i slike grupper ser på saker på ulike måter og slik får man tilgang til flere synsvinkler enn hva man hadde fått i en homogen kulturell gruppe. Ting blir mer effektivt. Det er en stor fordel når gruppens stakeholders også har ulike kulturelle bakgrunner selv om gruppen er heterogen kulturell fordi det skaper en bedre forståelse av hverandre og et mer effektivt samarbeid.”
- Maria Brindevi, Head of Master Data, Electrolux

”Samfunnet er flerkulturelt og da må vår virksomhet og våre team reflektere dette. Den største fordelen jeg ser er muligheten til å utvikle seg selv som menneske, lære seg noe nytt, ta del av og få et innblikk i andre kulturer. En spennende reise for oss alle.”
-Ingvor Holmberg, Swahn, Mgr Customer Support Nordic, Nordea Bank

”Den største utfordringen med å lede et flerkulturelt team er å forstå individets behov fra et kulturelt perspektiv. For eksempel om du har en annen religion som styrer deg. Dette må man ta hensyn til. Man må se hvert individ og hvordan de resonerer. Man må alltid ta hensyn til dette men med den kulturelle forskjellen så gir dette et nytt aspekt til det hele. Det er dette som også bidrar til at du selv utvikles.”
-Carl Lundberg, Logistics Manager, J Lindeberg

” Mennesker fra ulike kulturer jobber som oftest på ulike sett men har ofte samme mål når man presenterer en strategi eller et mål. Utfordringen er å identifisere hvordan de jobber best samtidig å få de til å åpne seg for hvordan andre jobber for at de skal kunne utvikle seg selv.”
-David Lu, Service Desk Manager, Eniro

”Det å lede flerkulturelle grupper krever en større innsats av sjefen. Man trenger som sjef å være flink til å lytte, open minded og kunne tenke utenfor boksen. I blant trenger man å utrykke samme sak på ulike måter for å unngå misforståelser.”
-Maria Brindevi, Head of Master Data, Electrolux

”Det er viktig å ikke prøve å ignorere forskjeller, men heller å gjøre det til en fordel. Inviter kulturen. Jo bedre forståelse man får for individet jo bedre forstår man hvordan man skal få akkurat det individet til å vokse. Kultur preger mennesker. Jeg hadde for eksempel en ansatt fra Korea som var vant med en hierarki organisasjon. For henne betydde tittel veldig mye. Det var først når jeg forstod dette at jeg kunne tilpasse min kommunikasjon etter hennes bakgrunn. Jeg forstod senere at hun ville vise sin familie at hun er fremgangsrik gjennom en tittel. Det kan være like viktig som en forhøyelse i lønn. Da kan man gi det. Gjennom å prate med personen på rett språk kan man få dem til å forstå ditt perspektiv.”
Carl Lundberg, Logistics Manager J Lindeberg