Bemanning og rekruttering fra et mangfoldperspektiv

Siden 2000 har MultiMind hjulpet bedrifter og organisasjoner med internasjonale operasjoner for å få plass til ansatte med flerkulturell og internasjonal kunnskap.

Vi jobber med rekruttering, bemanning og konsultasjon innen Diversity Management. Vår kjernekompetanse består av en faglig utdannet pool av ansatte med eksplisitt kunnskap om fremmedspråk og kulturelle forhold, såkalt flerkulturell eller internasjonal kompetanse.

Vi har rundt 150 aktive konsulenter per måned. Vi gjennomfører 500 rekrutteringer per år og har 400 individer fordelt på 30 nasjonaliteter. Vi tar alltid ansvar for at jobben blir gjort.

HVORFOR VELGE MULTIMIND?

I tillegg til kompetanse innen kundeservice, økonomi, markedsføring, supply chain, HR eller IT så har våre kandidater internasjonal erfaring. Språklig, kulturelt og sosialt. Dette gir oss en unik nisje. Sammen med vår høye kvalitets- og servicenivå kan vi et rekrutteringsoppdrag lengre enn å bare finne en tittel.

NORDISKE SPRÅK

Våre kandidater har til sammen kompetanse innen 30 ulike språk og internasjonale kvalifikasjoner. Vi er spesielt dyktige på å rekruttere og formidle kandidater som kan prate nordiske språk, det vil si norsk, dansk, finsk og svensk.

TRENGER DERE INSPIRASJON FOR Å LØFTE TANKEGANGEN OM MANGFOLD?

MultiMind holder foredrag og workshops på emnet diversity consulting hvor vi legger vekt på mangfold i et foredrag, og hvordan man kan gå tilrettelegge det i hverdagen. Vi kan også gå inn som mangfoldkonsulenter for å gjennomføre, analysere og gi rådgivning på hvordan man kan forbedre og effektivisere en organisasjon. Det kan handle om alt fra hvordan man bygger bedrifter opp utfra et mangfoldperspektiv tilhvordan man skal tenke rundt nye rekrutteringer eller bedriftens interne kultur. Ta kontakt med Shaun Ogden om du ønsker å vite mer.
Ler mer om våre kompetanser og rekrutteringsprosess.